Change language
nlendefrse
T:  0227 606700
search

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the formBinnenkort verkrijgbaar! De klik waterslag

06-04-2018
Binnenkort verkrijgbaar bij Compri Aluminium, deze klikwaterslag die het mogelijk maakt een andere bouwvolgorde aan te houden en het prefab monteren van kozijnen in de gevelelementen!

Deze waterslag is door Compri Aluminium ontwikkeld in samenwerking met een aantal klanten om het probleem van prefab kozijnmontage op te lossen in gevelelementen. Het opnameprofiel kan vooraf achter het kozijn gemonteerd worden in het gevelelement, later als de metselaar de bouwplaats heeft verlaten kunnen de ankers + de waterslag eenvoudig en schadevrij gemonteerd worden.

Ook bij het afmonteren van de kozijnen van maaiveld naar boven komt deze waterslag prima van pas, zo kan de metselaar zijn gang gaan en geen schade maken op de waterslagen. Als de metselaar klaar is kunnen de waterslagen eenvoudig in het opname profiel geklikt worden.

 © 2015 2021 Compri Aluminium       Our General Terms and Conditions apply to all of our deliveries