Change language
nlendefrse
T:  0227 606700
zoeken

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Ontdreuning van uw aluminium

Metalen plaatdelen die in trilling worden gebracht stralen geluid af. Door een Vibrason ontdreuningsmateriaal toe te passen wordt de geluidafstraling verminderd door de visco-elastische eigenschappen . Juiste selectie van ontdreuningsmateriaal (afmetingen, massa) bepaalt in hoeverre de trilling wordt gereduceerd.

 

Selectie van ontdreuningsmateriaal

Bij de keuze van het juiste ontdreuningsmateriaal dient te worden gekeken naar de dikte (massa) van het te ontdreunen plaatdeel. Staal kan tot een dikte van ca. 3 mm worden ontdreund met Vibrason platen van 6 of 8 kg/m2.
Dunnere staalplaat, bijvoorbeeld in witgoed of automotive industrie, wordt ontdreund met Vibrason platen van 3 of 4,2 kg/m2.

Dikkere staalplaat , zoals de romp van een schip of een beloopbaar bordes wordt ontdreund met een ontdreuningspasta al dan niet voorzien van contra platen (sandwich ontdreuning).
Bij aluminium, met een lager soortelijk gewicht dan staal, volstaat tot een plaatdikte van ca. 3 mm de 3 kg/m2.

Effectief en efficiënt ontdreunen

Bij het ontdreunen van geluid is het, in tegenstelling tot isoleren van geluid, niet noodzakelijk om het gehele plaatoppervlak te voorzien van een ontdreuningsmateriaal.
Uit indicatieve onderzoeken door Sontech Lawaaibestrijding is gebleken dat de alom geaccepteerde vuistregel van ca. 50% van het oppervlak nog steeds houdbaar is.

Bij het vaststellen van het te ontdreunen oppervlak dient het zwakste moment van de plaat te worden vastgesteld. Nabij bevestigingspunten en zettingen is de stijfheid van de plaat groter en zal daardoor minder in trilling worden gebracht. De afstand tussen twee zettingen, bevestigingspunten etc. geldt als uitgangsbreedte van het te ontdreunen oppervlak. Van dit oppervlak wordt ca. 50% voorzien van ontdreuningsmateriaal voor een efficiënte werking.

Afklinken

Compri Aluminium heeft diverse onderzoeken gedaan naar het ontdreunen van plaatdelen. Het afklinken gebeurt door het in trilling brengen van een plaatmateriaal. Gedurende 10 seconde wordt het equivalente geluidniveau gemeten. Een snellere vermindering van de trilling resulteert in een lager equivalent geluidniveau.

Tevens wordt een maximaal geluidniveau gemeten.

Indicatief onderzoek

Uitgevoerd met aluminium waterslagen met een breedte van 130, 200 en 240 mm, dikte 2 mm, voorzien van 3 kg/m2 Vibrason ontdreuningsplaten in de gespecificeerde afmeting. De eerste meting is steeds een nul-meting zonder ontdreuning.

Uit de resultaten van de metingen blijkt de meeropbrengst van bredere stroken ontdreuning bij meer dan 50% van het oppervlak af te nemen.

Assortiment

Standaard voert Compri Aluminium de onderstaande afmetingen stroken antidreunfolie. Maatwerk is mogelijk vanaf 1000m1.

Artikelnr Omschrijving
130000350071 Antidreunfolie Strook 1150 x 35 mm
130000500071 Antidreunfolie Strook 1150 x 55 mm
130000850071 Antidreunfolie Strook 1150 x 85 mm
130001100071 Antidreunfolie Strook 1150 x 110 mm
130001350071 Antidreunfolie Strook 1150 x 135 mm
130001750071 Antidreunfolie Strook 1150 x 175 mm

Verwerkingsvoorschriften Compri Aluminium antidreunfolie

Opslag

De maximale opslagperiode van Compri Aluminium antidreunfolie bedraagt drie maanden. De
antidreunfolie dient te worden opgeslagen bij een temperatuur van minimaal 10°C.

Verwerking

De minimale verwerkingstemperatuur van het Compri Aluminium antidreunfolie bedraagt 15°C. Bij
lagere temperaturen is de initiële hechtkracht van de zelfklever niet optimaal. Ook het materiaal zelf en
het oppervlak waarop de folie wordt aangebracht dienen een minimale temperatuur van 15°C te
hebben.

Bij temperaturen beneden de 0°C wordt het materiaal hard en breekbaar.

Het te ontdreunen oppervlak dient glad, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn om een goede hechting
van de zelfklever te kunnen garanderen. Compri Aluminium antidreunfolie dienen goed te worden
aangedrukt op de ondergrond. Luchtinsluitingen dienen ten allen tijden te worden voorkomen. De
maximale hechtkracht van de antidreunfolie wordt verkregen na 24 uur.

Bij een minimale temperatuur van 15°C is Compri Aluminium antidreunfolie eenvoudig op maat te
knippen, te snijden of te stansen.

De antidreunfolie moet in principe minimaal 50% van het te ontdreunen oppervlakte beslaan.

Eigenschappen

Compri Aluminium antidreunfolie heeft een temperatuurbestendigheid van -30°C tot 90°C, en is
gedurende een korte periode hittebestendig tot 120°C.

De antidreunfolie van Compri Aluminium is bestand tegen water, olie en verdunde zuren mits verwerkt
volgens bovenstaande voorschriften.

© 2015 2024 Compri Aluminium       Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing