Modifier la langue
nlendefrse
T:  0227 606700
rechercher

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form


Knelprofielen

Voor een goede dakrandafwerking geldt als uitgangspunt dat de afwerking en de toplaag van het dakpakket van eenzelfde kwaliteit dient te zijn. Om deze reden wordt altijd aanbevolen te kiezen voor producten op basis van gemodificeerd bitumen.

Categorie plaatje

Knelprofiel 837

Categorie plaatje

Knelprofiel 880

Categorie plaatje

Knelprofiel 885

Categorie plaatje

Knelprofiel 886

Categorie plaatje

Knelprofiel 888

Categorie plaatje

Knelprofiel 891

Categorie plaatje

Knelprofiel 895

Categorie plaatje

Knelprofiel Ed 3-110


 

Met Comprial knelprofielen kan een goede waterdichte afdichting tegen een steenachtige of metalen ondergrond worden bereikt. Het is daarbij uiteraard wel zaak om er voor te zorgen dat boven het knelprofiel afdoende maatregelen zijn genomen tegen doorslag. Dit kan door in de ontwerpfase al rekening te houden met de nodige voorzieningen tegen doorslag, zoals een waterkerende folie of een sparing met een druipfunctie. Zijn deze voorzieningen niet aanwezig (zoals bij renovatie het geval kan zijn) dan zal naast het toepassen van een Comprial knelprofiel ook het waterafstotend impregneren van het metselwerk worden aangeraden.

De knelprofielen van Compri Aluminium hebben een standaardlengte van 3000mm. De knelprofielen kunnen naar wens voorzien worden van slobgaten. 

© 2015 2024 Compri Aluminium       Nos conditions générales s'appliquent à toutes nos livraisons